Wie zijn wij?

In Ouderkerk aan de Amstel staat de Elimkerk, het 'thuis' van een christelijke gemeente. Zij bestaat uit ongeveer 250 leden, waaronder veel kinderen en jongeren. De gemeente is op 7 mei 1923 officieel geïnstitueerd, al waren er ook voor de instituering al samenkomsten. Daarmee heeft deze gemeente al meer dan honderd jaar een plaats in Ouderkerk.

Achtergrond – Je zou kunnen zeggen dat onze achternaam 'Christelijk' is, terwijl onze voornaam 'Reformatorisch' is. Dat betekent dat we voortkomen uit de Reformatie - een beweging binnen Europa in de 16e eeuw, die de christelijke kerk weer terug wilde brengen op haar oorspronkelijke fundament. Het ging daarbij om kerk- en christen-zijn volgens de Bijbel. Onze wortels gaan dus ver terug in de tijd!
We zijn geen onafhankelijke gemeente, maar we zijn lid van een landelijk kerkverband. Dit verband bestaat uit ongeveer 185 'zusterkerken', die samen zo'n 72.000 leden hebben. Samen vormen we de 'Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland'. De Christelijke Gereformeerde Kerken (zie www.cgk.nl) zien de Bijbel als het Woord van God. U kunt de Bijbel lezen op https://www.debijbel.nl/ . In de Bijbel heeft God laten zien Wie Hij is, waarom Hij de hemel en de aarde geschapen heeft en wat Hij met de mens voor ogen heeft. Hij laat zien wat Hij belangrijk vindt, hoe Hij de mens maakte en aan de mens Zijn liefde wil laten zien. Door Zijn Zoon Jezus Christus is er redding en eeuwig leven voor ieder die gelooft. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in drie belijdenisgeschriften, die samen de leer van onze kerk vormen. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Graag verwijzen wij u daarvoor naar de website: https://www.belijdenis.nu/

Samenkomsten – Elke zondag zijn er twee samenkomsten in de Elimkerk (9.30 en 16.00 uur). Op deze website kunt u zich op de hoogte stellen van mogelijke andere begintijden. In de samenkomsten zijn belangrijke onderdelen: we zingen met elkaar uit de Psalmen (een bundel met liederen die in de Bijbel staan), we bidden (daarmee spreken we tot God) en elke samenkomst wordt er een stukje van de Bijbel uitgelegd (preek). We staan in een lange traditie: we zingen de berijming van de Psalmen uit 1773 en lezen uit de Statenvertaling van de Bijbel, die op last van de Staten-Generaal in 1637 voor het eerst verscheen. Op verenigingen en catechisaties gebruiken we ook de Herziene Statenvertaling.
Hoewel de invulling van onze samenkomsten sober is, hopen wij dat de directe boodschap vanuit de Bijbel u zal aanspreken. Ook voor deze samenkomsten geldt: u bent hartelijk uitgenodigd. Kinderoppas aanwezig!

Predikant – Onze predikant is sinds 5 juli 2019: ds. W.J. van Gent. Met hem kunt u contact opnemen om door te spreken over het christelijke geloof en over onze gemeente. In de meeste zondagse samenkomsten leidt hij de kerkdienst. U kunt hem bereiken via 020-3699882 of predikant@cgkouderkerk.nl .

Activiteiten / Wat kunnen wij voor u betekenen? – In onze gemeen­te vinden naast de zondagse samenkomsten veel activiteiten plaats. Hierin staat steeds de Bijbel centraal, omdat we daarin van Jezus Christus horen. Alleen Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood kan de verbroken relatie tussen God en mens (en mensen onderling) herstellen. Als u de Bijbel (beter) wilt leren kennen, nodigen we u heel hartelijk uit om mee te doen in één of meer van de volgende activiteiten. Voor de duidelijkheid: u gaat hiermee geen verplichtingen aan, zoals lidmaatschap van de gemeente. Aarzelt u niet om meer informatie over genoemde activiteiten te vragen.

Cursus Christelijk Geloof – een éénjarige cursus, waarvoor geen voorkennis nodig is. Deze cursus is bestemd voor mensen die de inhoud van de Bijbel en het christelijk geloof (beter) willen leren kennen. Tussentijds instromen is mogelijk.

Bibliotheek – elke dinsdagavond van 18:45 tot 20:00 uur is de bibliotheek op de 1e etage van ons kerkgebouw geopend.

Kringen – de gesprekskringen nodigen jou graag uit, om in een huiselijke sfeer meer te leren van de Bijbel, en wat hij voor ons persoonlijk leven te zeggen heeft. We houden de kringen aan huis.

Verenigingen en Kinderclubs – Onze gemeente heeft een vijftal aan verenigingen. Voor elke vereniging geldt een andere doelgroep. Op deze manier kunnen beide jong en oud elkaar gezellig ontmoeten en bezig zijn met de Bijbel.

 

Waar vindt u ons?  De Elimkerk vindt u aan de Koningin Julianalaan 24 te Ouderkerk aan de Amstel, naast sportcentrum De Bindelwijk. U kunt ons per mail benaderen via onze scriba: scriba@cgkouderkerk.nl 

Uitnodiging Adventsavond