Wie wij zijn...

In Ouderkerk aan de Amstel staat de Elimkerk, het 'thuis' van een christelijke gemeente. Zij bestaat uit ongeveer 270 leden, waaronder veel kinderen en jongeren. De gemeente is op 7 mei 1923 officieel geïnstitueerd, al waren er ook voor de instituering al samenkomsten. Daarmee heeft deze gemeente al meer dan honderd jaar een plaats in Ouderkerk.

Achtergrond – Je zou kunnen zeggen dat onze achternaam 'Christelijk' is, terwijl onze voornaam 'Reformatorisch' is. Dat betekent dat we voortkomen uit de Reformatie - een beweging binnen Europa in de 16e eeuw, die de christelijke kerk weer terug wilde brengen op haar oorspronkelijke fundament. Het ging daarbij om kerk- en christen-zijn volgens de Bijbel. Onze wortels gaan dus ver terug in de tijd!

We zijn geen onafhankelijke gemeente, maar we zijn lid van een landelijk kerkverband. Dit verband bestaat uit een kleine 200 'zusterkerken', die samen zo'n 72.000 leden hebben. Samen vormen we de 'Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland'.

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het Woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Uitgangspunt – In onze gemeen­te vinden veel activiteiten plaats. Hierin staat telkens de Bijbel centraal, omdat we daarin van Jezus Christus horen. Alleen Zijn dood aan het kruis kan de verbroken relatie tussen God en mens (en mensen onderling) herstellen.

... en wat wij voor u kunnen betekenen

Als u de Bijbel (beter) wilt leren kennen, nodigen we u heel hartelijk uit om mee te doen in één of meer van de volgende activiteiten.

Voor de duidelijkheid: u gaat hiermee geen verplichtingen aan, zoals lidmaatschap van de gemeente.

Samenkomsten – Elke zondag zijn er twee samenkomsten in de Elimkerk (9.30 en 16.00 uur). Op deze website kunt u zich op de hoogte stellen van mogelijke andere begintijden. In de samenkomsten zijn belangrijke onderdelen: zang (Psalmen 1773), gebed en de uitleg van de Bijbel (Statenvertaling).
Hoewel de invulling van onze samenkomsten sober is, hopen wij dat de directe boodschap vanuit de Bijbel u zal aanspreken. Ook voor deze samenkomsten geldt: u bent hartelijk uitgenodigd. Kinderoppas aanwezig!

Cursus Christelijk Geloof – een éénjarige cursus, waarvoor geen voorkennis nodig is. Deze cursus is bestemd voor mensen die de inhoud van de Bijbel en het christelijk geloof (beter) willen leren kennen. Tussentijds instromen is mogelijk.

Bibliotheek – elke dinsdagavond van 18:45 tot 20:00 uur is de bibliotheek op de 1e etage van ons kerkgebouw geopend.

Kringen – de gesprekskringen nodigen jou graag uit, om in een huiselijke sfeer meer te leren van de Bijbel, en wat hij voor ons persoonlijk leven te zeggen heeft. We houden de kringen aan huis.

Verenigingen en Kinderclubs – Onze gemeente heeft een vijftal aan verenigingen. Voor elke vereniging geldt een andere doelgroep. Op deze manier kunnen beide jong en oud elkaar gezellig ontmoeten en bezig zijn met de Bijbel.

Aarzelt u niet om meer informatie over genoemde activiteiten te vragen.

De Elimkerk vindt u aan de Koningin Julianalaan 24 te Ouderkerk a/d Amstel (naast sportcentrum De Bindelwijk)

Uitnodiging Adventsavond