Videostream

zondag, november 22, 2020 - 16:00 - ds. W. J. van Gent

Thema: HC Zondag 27 - Genesis 17: 1-14 en Handelingen 2: 36-41 - Het genademiddel van de Heilige Doop (2)
Ps. 8: 1 en 2
Ps. 34: 6
Ps. 71: 12 en 13
Ps. 105: 5
Ps. 52: 7

Schriftlezingen: Genesis 17: 1-14 en Handelingen 2: 36-41
Heidelbergse Catechismus: Zondag 27: v/a 72, 73 en 74

Hoort u geen geluid, druk dan twee keer op speaker in de video hieronder.