Videostream

zondag, oktober 18, 2020 - 16:00 - ds. W. J. van Gent

Thema: HC Zondag 26 - Exodus 14: 10-31 - Het genademiddel van de Heilige Doop
Ps. 51: 4
Ps. 74: 2
Ps. 71: 4 en 10
Ps. 81: 12
Ps. 105: 24

Schriftlezing: Exodus 14: 10-31
Heidelbergse Catechismus: Zondag 26: v/a 69, 70 en 71

Geen video stream bekend van deze preek.