Brand Bindelwijk 1988
Geschreven door M.N. den Harder   
woensdag 02 november 1988 20:07

Dankdag 1988 zal niet licht vergeten worden. De gemeente was samengekomen voor de middagdienst die om 14.30 uur zou beginnen. Even daarvoor was er als gevolg van dakbedekkingswerkzaamheden brand uitgebroken op het dak van de sporthal. Hoewel het zich in het begin niet ernstig aan liet zien, was het niet verstandig de dienst door te laten gaan. Iedereen werd verzocht zo snel mogelijk het terrein rond de kerk te verlaten. Dat dit nodig was bleek al ras: de gehele sporthal stond binnen niet al te lange tijd in lichterlaaie. Dikke rookwolken pakten zich samen boven Ouderkerk. De wind was de richting van de pastorie op, zodat voor het instandblijven van het gebouw gevreesd werd. Ook de kerk werd bedreigd door de geweldige hitte ontwikkeling. Ongetwijfeld werd menig gebed opgezonden tot de Koning van de Kerk.

brand_sporthal_bindelwijk_1988_2De brand werd bestreden door vier tankautospuiten, een autoladder, een fouragewagen, die o.a. met perslucht tussen Amstelveen en Ouderkerk pendelde, en een Voertuig Centrale om de alarmcentrale van Amstelveen te ontlasten. Uit Ouder-Amstel nam de voltallige brandweer van 33 man deel aan de bestrijding van de brand. De regionale brandweer Amstel & Meerlanden stuurde nog eens 20 man. Ook de politie was met 20 man aanwezig.

Als door een wonder bleven de gebouwen van de kerk gespaard. Toen uiteindelijk het dak van de sporthal inzakte was het gevaar voor de kerk geweken. Slechts gesprongen ruiten, gesmolten regenpijpen en water- en verfschade werden ons deel. De sporthal brandde tot de grond toe af (schade: tussen de 4 en 5 miljoen gulden). We konden 's avonds zelfs nog als gemeente samenkomen in onze eigen kerk, waar vele dankgebeden op werden gezonden tot Hem, die het al gebiedt. Ds. T.M. Hofman preekte over "Dankt God in alles". Ook psalm 66 vers 5, wat we zongen tijdens de dienst ging opnieuw voor ons spreken:

brand_sporthal_bindelwijk_1988_1Een net belemmerd' onze schreden;
Een enge band hield ons bekneld;
Gij liet door heerszucht ons vertreden;
Gij gaaft ons over aan 't geweld;
Hier scheen ons 't water 't overstromen,
Daar werden wij gedreigd door 't vuur;
Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen,
Verkwikkend ons ter goeder uur.

Juist in de voorafgaande zomer waren alle pannen van het kerkdak af geweest om de vele vogelnesten onder de pannen te verwijderen. Wellicht heeft dit onder de voorzienige leiding Gods medegewerkt tot het behoud van ons kerkgebouw.
Nog diezelfde avond begon de glaszetter met het vervangen van de gesprongen ruiten. De politie zorgde voor permanente bewaking. Het schilderwerk werd het daaropvolgende jaar uitgevoerd.

Bron 'k Zal gedenken