Kerkdiensten

De geplande kerkdiensten kunt u vinden in de agenda.

zo, 26/01/2020 - 16:00 ds. C. J. Droger Jubileumdienst Psalm 22: 32 - De wonderlijke weg van de Woordverkondiging
Ps. 100: 1 en 4
Ps. 48: 6
Ps. 98: 1 en 2
Ps. 22: 15 en 16
Ps. 52: 7

Schriftlezing: Psalm 22 (tekst: Psalm 22:32)
zo, 26/01/2020 - 09:30 ds. W. J. van Gent Markus 5: 34 - Dochter, uw geloof heeft u behouden! (deel 2)
Ps. 62: 1 en 4
Ps. 119: 18
Ps. 88: 1, 2 en 8
Ps. 66: 10
Ps. 42: 5

Schriftlezing: Markus 5: 21-43 (Tekst: Markus 5: 34)
zo, 19/01/2020 - 16:00 ds. W. J. van Gent HC Zondag 9 - Genesis 1: 1-5 en Johannes 14: 1-14 - Ik geloof in God de Vader
Ps. 97: 1 en 7
Ps. 64: 10
Ps. 34: 1, 2 en 5
Gez. 7: 1 (Tweede berijming van de 12 Artikelen)
Ps. 33: 11

Schriftlezingen: Genesis 1: 1-5 en Johannes 14: 1-14
Heidelbergse Catechismus: Zondag 9: v/a 26
naluisteren download
zo, 19/01/2020 - 09:30 ds. W. J. van Gent Heilige Doop Jinte Meijer Markus 5: 41 - Dochtertje, sta op! (deel 1)
Ps. 91: 1 en 7
Ps. 119: 17
Ps. 100: 4
Ps. 81: 12
Ps. 105: 5
Ps. 142: 1, 2 en 5
Ps. 68: 10
Ps. 84: 6

Schriftlezing: Markus 5: 21-43 (tekst: Markus 5: 41)
naluisteren download
zo, 12/01/2020 - 16:00 ds. W. J. van Gent HC Zondag 8 - Mattheüs 3: 1-17 - De enige ware God is de Drie-enige
Ps. 108: 1 en 2
Ps. 117: 1
Ps. 57: 1, 6 en 7
Ps. 48: 6
Avondzang: 1 en 7

Schriftlezing: Mattheüs 3: 1-17
Heidelbergse Catechismus: Zondag 8: v/a 24 en 25
naluisteren download
zo, 12/01/2020 - 09:30 ds. W. J. van Gent Markus 2: 1-12 - Jezus toont dat Hij de Messias is
Ps. 54: 1 en 4
Ps. 119: 16
Ps. 27: 4 en 5
Ps. 56: 5 en 6
Ps. 4: 3

Schriftlezing: Markus 2: 1-12 (tekst: Markus 2: 10-11)
naluisteren download
zo, 05/01/2020 - 16:00 ds. W. A. Capellen 2 Koningen 2: 11-25 - Gods vloek treft jongeren in Bethel
Ps. 89: 13
Ps. 119: 11
Ps. 35: 1, 8, 11
Ps. 1: 1, 3
Ps. 73: 14

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 11-25
naluisteren download
zo, 05/01/2020 - 09:30 ds. W. A. Capellen Mattheüs 13: 36-52 - Het sleepnet
Ps. 143: 2 en 10
Ps. 119: 60
Ps. 26: 2, 10, 12
Ps. 84:6
Ps. 52: 7

Schriftlezing: Mattheüs 13: 36-52
naluisteren download
wo, 01/01/2020 - 10:30 ds. W. J. van Gent Nieuwjaarsdienst Openbaring 3: 8 - Een geopende deur
Ps. 84: 1 en 2
Ps. 130: 3
Ps. 93: 1, 2 en 4
Ps. 46: 4
Ps. 92: 2 en 7

Schriftlezingen: Openbaring 1: 9-11 en Openbaring 3: 7-13 (tekst: Openbaring 3: 8)
naluisteren download
di, 31/12/2019 - 19:00 ds. W. J. van Gent Oudejaarsdienst Mattheüs 25: 10b - Een gesloten deur
Ps. 49: 1 en 3
Ps. 98: 4
Ps. 9: 7, 8 en 18
Ps. 45: 7
Ps. 89: 19 en 1

Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13 (Tekst: Mattheüs 25: 10b)
naluisteren download
zo, 29/12/2019 - 16:00 ds. C. Westerink Psalm 93 - De HEERE is Koning
Ps. 66: 4 en 5
Ps. 89: 12
Ps. 93: 1, 2, 3 en 4
Ps. 46: 1
Ps. 33: 10

Schriftlezing: Psalm 93
naluisteren download
zo, 29/12/2019 - 09:30 ds. C. Westerink 1 Timotheüs 1: 15 - Paulus' kerstbelijdenis omtrent Christus' komst en werk
Ps. 147: 1
Ps. 106: 2
Ps. 32: 1, 4 en 6
Ps. 42: 5
Ps. 103: 2

Schriftlezing: 1 Timotheüs 1: 12-17 (Tekst: 1 Timotheüs 1: 15)
naluisteren download
do, 26/12/2019 - 10:00 Kerstfeest met de kinderen Tweede Kerstdag naluisteren download
wo, 25/12/2019 - 16:00 ds. W. J. van Gent Eerste Kerstdag 2 Korinthe 9: 15 - Gods onuitsprekelijke Gave
Ps. 146: 1 en 5
Ps. 145: 3
Ps. 112: 1, 3 en 5
Ps. 116: 7 en 10
Ps. 89: 8

Schriftlezingen: Lukas 2: 15-20 en 2 Korinthe 9 (Tekst: 2 Korinthe 9: 15)
naluisteren download
wo, 25/12/2019 - 09:30 ds. W. J. van Gent Eerste Kerstdag Lukas 2: 6-7 - Een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven!
Lofzang van Zacharias: 1 en 3
Lofzang van Maria: 3
Ps. 98: 1 en 2
Ps. 148: 1
Ps. 72: 10 en 11
Zingen na de zegen: Ere zij God!

Schriftlezing: Lukas 2: 1-14 (Tekst: Lukas 2: 6 en 7)
naluisteren download
zo, 22/12/2019 - 16:00 ds. A. K. Wallet Psalm 40 - De HEERE werkt adventsleven
Ps. 31: 15 en 16
Ps. 36: 2
Ps. 130: 1 en 3
Ps. 40: 1 en 8
Avondzang: 4 en 5

Schriftlezing: Psalm 40 (tekst: Psalm 40:1)
naluisteren download