Kerkdiensten

Mocht door overbelasting de live-uitzending niet werken, dan zullen wij zo spoedig mogelijk na de dienst de backup van de uitzending op de website plaatsen.

De geplande kerkdiensten kunt u vinden in de agenda.

vr, 07/04/2023 - 19:00 ds. W.J. van Gent Goede Vrijdag
zo, 02/04/2023 - 16:00 ds. E.C. de Waard Markus 14: 62a, 72 en Markus 16: 7m - Jezus en Petrus
Ps. 38: 11 en 12
Ps. 51: 1 en 2
Ps. 69: 4 en 5
Ps. 119: 21 en 23
Ps. 147: 6

Schriftlezing: Markus 14: 53-72 en Markus 16: 5-7 (Tekst: Markus 14: 62a, 72 en Markus 16: 7m)

Thema: Jezus en Petrus
zo, 02/04/2023 - 09:30 ds. W. J. van Gent Johannes 19: 28 - De dorst van de lijdende Christus (serie Johannes – deel 10)
Ps. 69: 1 en 9
Ps. 143: 6 en 8
Ps. 22: 6, 8 en 10
Ps. 116: 7
Ps. 74: 15

Schriftlezing: Johannes 19: 23-37 (Tekst: Johannes 19: 28)

De dorst van de lijdende Christus.
1. Waardoor Hij dorst.
2. Waarom Hij dorst.
3. Waartoe Hij dorst.
zo, 26/03/2023 - 16:00 ds. W. J. van Gent Nabetrachting Heilig Avondmaal Johannes 19: 26-27 - De blijvende zorg van de lijdende Christus (serie Johannes deel 9)
Ps. 27: 3 en 6
Ps. 41: 6
Ps. 69: 4 en 14
Ps. 133: 1 en 3
Lofzang van Maria: 1

Schriftlezing: Johannes 19: 17-27 (Tekst: Johannes 19: 26-27)

De blijvende zorg van de lijdende Christus.
1. Liefde bij het kruis.
2. Liefde van het kruis.
3. Liefde door het kruis.
naluisteren download
zo, 26/03/2023 - 09:30 ds. W. J. van Gent Heilig Avondmaal Johannes 19: 19-20 - Het bordje boven de lijdende Christus (serie Johannes deel 8)
Ps. 42: 6 en 7
Ps. 119: 12
Ps. 74: 4, 12 en 17
Ps. 72: 10
Ps. 145: 2
Ps. 22: 5, 11 en 15 (evt. 16)
Ps. 31: 1

Schriftlezing: Johannes 19: 8-22 (Tekst: Johannes 19: 19-20)

Het bordje boven de lijdende Christus.
1. Het Evangelie daarin.
2. De reikwijdte daarvan.
naluisteren download
zo, 19/03/2023 - 16:00 ds. W. J. van Gent NGB artikel 19 - Johannes 6: 16-21 en 35-48 - De Persoon van de Middelaar Jezus Christus.
Ps. 45: 1
Gez. 7: 2 (tweede berijming Twaalf Artikelen)
Ps. 21: 4, 5 en 6
Ps. 89: 3 en 12
Ps. 48: 6

Schriftlezing: Johannes 6: 16-21 en 35-48
NGB: artikel 19

De Persoon van de Middelaar Jezus Christus...
1. ...is wonderlijk.
2. ...is menselijk.
3. ...is Goddelijk.
naluisteren download
zo, 19/03/2023 - 09:30 ds. W. J. van Gent Voorbereiding Heilig Avondmaal Johannes 19: 4-5 - De lijdende Christus bij de rechter. (serie Johannes deel 7)
Ps. 54: 1 en 2
Ps. 119: 11
Ps. 82: 1, 2 en 3
Ps. 40: 8
Ps. 72: 7

Schriftlezing: Johannes 18: 28 - 19: 7 (tekst: Johannes 19: 4-5)

De lijdende Christus bij de rechter.
1. Zie de spot!
2. Zie de Mens!
3. Zie uw Redder!
naluisteren download
zo, 12/03/2023 - 16:00 dr. A. Versluis Psalm 56: 9-12 - Rust voor zwervers
Ps. 57: 1 en 2
Ps. 27: 1
Ps. 56: 1 en 2
Ps. 56: 4
Ps. 56: 5 en 6

Schriftlezing: Psalm 56 (Tekst: Psalm 56: 9-12)

Rust voor zwervers.
1. Vrees en vertrouwen.
2. Verdriet en vreugde.
naluisteren download
zo, 12/03/2023 - 09:30 dr. A. Versluis Lukas 22: 63-71 - Jezus voor het Sanhedrin
Ps. 72: 7 en 8
Ps. 22: 3
Ps. 110: 1 en 2
Ps. 2: 6 en 7
Ps. 35: 11 en 13

Schriftlezing: Daniël 7: 9-14 en Lukas 22: 63-71 (Tekst: Lukas 22: 63-71)

Jezus voor het Sanhedrin.
1. De haat van de raad.
2. De heerlijkheid van de Heiland.
naluisteren download
wo, 08/03/2023 - 19:30 ds. W. J. van Gent Biddag Psalm 127: 1-2 - Zegen is wat anders dan succes!
Ps. 34: 2
Ps. 147: 6
Ps. 127: 1, 2, 3, 4 en 5
Ps. 4: 4
Avondzang: 3 en 5

Schriftlezing: Psalm 127
Tekstafkondiging: Psalm 127: 1-2

Zegen is wat anders dan succes!
1. Zwoegend arm.
2. Slapend rijk.
naluisteren download
wo, 08/03/2023 - 14:00 ds. W. J. van Gent Biddag 2 Koningen 6: 15-17 - Bidden om Gods bescherming!
Ps. 146: 3 en 6
Ps. 118: 3
Ps. 33: 7, 8 en 10
Ps. 81: 7 en 12
Ps. 121: 4

Kinderen van De Akker zingen: Gez. 279: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Ichthusbundel)
“Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.”

Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8-23
Tekstafkondiging: 2 Koningen 6: 15-17

Bidden om Gods bescherming!
1. Geschrokken ogen.
2. Geopende ogen.
3. Gesloten ogen.
4. Genadige ogen.
naluisteren download
zo, 05/03/2023 - 16:00 ds. W. J. van Gent NGB artikel 18 - Jesaja 9: 1-6 en Mattheüs 1: 18-25 - Immanuël – God met ons!
Ps. 98: 1
Ps. 18: 15
Lofzang van Zacharias: 1 en 2
Ps. 46: 4
Ps. 132: 11 en 12

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 en Mattheüs 1: 18-25
NGB: Artikel 18

Immanuël – God met ons!
1. De Goddelijke belofte vervuld.
2. De menselijke natuur aangenomen.
naluisteren download
zo, 05/03/2023 - 09:30 ds. G. J. Post Lukas 22: 43-44 - Jezus’ worsteling in Gethsémané
Ps. 96: 1 en 6
Ps. 51: 2
Ps. 22: 1 en 6
Ps. 45: 1
Ps. 91: 5

Schriftlezing: Lukas 22: 39-46 (Tekst: Lukas 22: 43-44)

Jezus’ worsteling in Gethsémané.
1. De versterking in die worsteling.
2. De hevigheid van die worsteling.
3. Het bloed in die worsteling.
naluisteren download
zo, 26/02/2023 - 16:00 ds. H. van der Ham Johannes 1: 46-52 - Nathanaël wordt een discipel
Ps. 84: 4 en 6
Ps. 103: 9
Ps. 119: 25 en 67
Ps. 25: 4 en 6
Ps. 147: 6

Schriftlezing: Johannes 1: 46-52 (Tekst: Johannes 1: 46-52)

Nathanaël wordt een discipel.
1. Een zoeker van Christus.
2. Een belijder van Christus.
3. Een volgeling van Christus.
naluisteren download
zo, 26/02/2023 - 09:30 ds. H. van der Ham Johannes 19: 18b - Jezus in het midden
Ps. 90: 1 en 9
Ps. 19: 4
Ps. 69: 2 en 4
Ps. 85: 1 en 4
Ps. 73: 12

Schriftlezing: Johannes 19: 1-18 (Tekst: Johannes 19: 18b)

Jezus in het midden.
1. Fysiek.
2. Reddend.
3. Bevindelijk.
naluisteren download
zo, 19/02/2023 - 16:00 ds. W. J. van Gent NGB artikel 17 - Genesis 3: 6-15 en Galaten 4: 1-7 - Gods genadige toewending naar de gevallen mens
Ps. 31: 5 en 6
Ps. 97: 7
Ps. 44: 3, 12 en 14
Ps. 98: 2
Ps. 89: 9

Schriftlezing: Genesis 3: 6-15 en Galaten 4: 1-7
NGB: Artikel 17

Gods genadige toewending naar de gevallen mens.
1. God ziet.
2. God zoekt.
3. God zaligt.
naluisteren download