Een veilige kerk

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente en het kerkgebouw. Dit geldt ook voor het gebied van de lichamelijke integriteit. Al kunnen we niet stellen dat de kerkenraad alleen verantwoordelijk is voor de veiligheid in de gemeente, de kerkenraad is hierin wel beleidsmaker en initiatiefnemer. In dit kader is dit document geschreven.

Definitie:
Als Christelijke Gereformeerde Kerk, onderschrijven wij in lijn met het Meldpunt Misbruik dat onder seksueel misbruik wordt verstaan: iedere uiting van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst, in de vorm van seksuele handelingen en of seksueel getinte toespelingen door een kerkelijk functionaris.

Hoe komt het zover?
Misbruik ontstaat meestal geleidelijk en subtiel. Een goed gesprek gaat over in een persoonlijke intieme verhouding die een seksuele lading krijgt. Dit wordt meestal gevolgd door kleine overschrijdingen, zoals het vertellen van persoonlijke dingen, gesprekken die uitlopen, het uitwisselen van geschenken tot het verkleinen van de fysieke ruimte, aanrakingen en verdergaand contact. De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. In plaats van steun en begeleiding heeft het slachtoffer er een probleem bij gekregen.

Wat te doen?
Belangrijk is: blijf nooit met misbruik zitten maar zoek snel hulp!

Aangezien er in onze gemeente veel familieverbanden zijn kan het lastig zijn om een ambtsdrager of iemand uit de gemeente in vertrouwen te nemen. Gezien de grootte en aard van onze gemeente is er geen vertrouwenspersoon uit de gemeente aangesteld maar willen we verwijzen naar een professionele vertrouwenspersoon.

De contactgegevens zijn:
Christien de Ruyter, vertrouwenspersoon (maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar via 06 810 801 17 of per e-mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl)

Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl

Mail naar: info@meldpuntmisbruik.nl
Telefoon: 06-81080117