Samen aan tafel

SAMEN AAN TAFEL

In december 2017 zijn we vanuit onze kerk begonnen met dit maaltijdenproject.

We zien en merken dat het voorziet in de behoeften. Fijn, want daar doen we het immers voor!

Iedere 2e zaterdag van de maand is het een fijn samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Om 17.15 uur is er inloop en om 17.30 uur starten we de maaltijd. Rond 19.30 uur is de avond afgelopen.

We zijn blij dat de gasten ervan genieten en we danken God dat Hij ons steeds weer de liefde en energie geeft om deze activiteit voort te laten bestaan.

 

Iedereen is welkom die, om wat voor reden dan ook, graag eens sámen aan tafel zit.

Wel graag uiterlijk de maandag voor de maaltijd telefonisch of per e-mail aanmelden bij Elly Piet:  maaltijd@cgkouderkerk.nl  of 020-4965646 / 06-21850001
voor meer informatie zie: Samen aan tafel