Filmpje van en voor gemeenteleden.

Door de enthousiaste medewerking van verschillende gemeenteleden, is er een mooi filmpje ontstaan. Hierbij de tekst van het gedicht.

 

Lieve gemeenteleden,

 

Een bijzonder bericht in een bijzondere tijd.

Al een hele poos kunnen we niet samenkomen in de kerk.

Je mist elkaar.

Je mist de onderlinge band.

Je mist het samen zingen, samen bidden, samen luisteren.

Het vieren van het Heilig Avondmaal.

 

Wel zijn we online met elkaar verbonden.

Onze God is aan geen tijd of plaats gebonden.

Een troost dat we toch als gemeente samen worden geroepen,

maar je mist de mensen uit de andere groepen.

Een groot deel van de gemeente zie je nu niet,

behalve de dominee, die bijna iedereen ziet.

En de kosters hebben door hun plicht,

ook zo’n beetje iedereen in ´t zicht.

Maar het gaat nu toch wel erg lang duren,

daarom willen we u dit berichtje sturen

 

Om elkaar te laten weten dat we het missen.

 

De gezamenlijke gemeenteactiviteiten:

Zoals samenkomen rond de heilsfeiten.

Maar ook het elkaar even zien en spreken.

Vragen hoe het nu echt gaat de afgelopen weken.

Of meeleven bij de geboorte van een kind,

… bij een huwelijk dat plaatsvindt

… bij een bericht van overlijden

of wanneer jongeren hun geloof belijden.

 

Of de club of vereniging bezoeken,

waar we samen de Schriften onderzoeken.

Elkaar dienen in het licht van de Kandelaar van Gods Woord.

Ons Kompas, dat wijst naar onze Redder, Gods Zoon.

Of genieten van een gemeentemaaltijd,

… van een bazar met een bakwedstrijd.

Of samen aan tafel met buurtbewoners eten,

of de ouderenmiddag niet te vergeten,

of gezellig volleyballen in de Bindelwijk.

Wat zijn we als gemeente eigenlijk rijk.

Dat we dit alles mogen delen met elkaar,

en we verlangen er steeds sterker naar.

We ontvangen het boven bidden en denken,

Hij wil ons mild en overvloedig schenken.

Onze Hemelse Vader wil steeds voor ons zorgen,

gisteren, heden en morgen.

Ook in een tijd die verwarrend is,

in een tijd die zorgt voor veel gemis.

Ook al hebben wij veel zorgen en vragen,

God wil ons troosten en als gemeente dragen.

 

Filippenzen 4: 5b-7:

  1.  (…) De Heere is nabij.
  2. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
  3. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

 

Dan mogen we ook zeker met dankbaarheid terugkijken,

want de Heere doet ons nog steeds Zijn trouw en liefde blijken.

Hij schenkt ons nog zoveel onverdiende zegeningen.

Daarvan kunnen we met Psalm 136 zingen:

 

Looft den Heer, want Hij is goed

Looft Hem met een blij gemoed

Want Zijn gunst alom verspreid

Zal bestaan in eeuwigheid

 

Geeft den God des hemels eer

Lof zij aller scheps’len HEER

Want Zijn gunst alom verspreid

Zal bestaan in eeuwigheid

 

Lieve allemaal, hartelijk dank,

voor jullie spontane deelname en de leuke reacties.

In het bijzonder Floris en Adriana, de makers van het gedicht;

Dank jullie wel!!

We werkten er graag aan mee. Arie en Gerda bedankt, voor het idee.

We hopen dat u het leuk hebt gevonden,

zoveel gemeenteleden met elkaar verbonden.

Op zo’n andere manier dan we gewend zijn,

niet fysiek, maar nu online.

 

Nu nog even zwaaien allemaal,

en daarmee komt een eind aan dit verhaal.