Achtergrond
Geschreven door Martin Molenaar   
maandag 22 maart 2010 22:17
Je zou kunnen zeggen dat onze achternaam 'Christelijk' is, terwijl onze voornaam 'Reformatorisch' is. Dat betekent dat we voortkomen uit de Reformatie - een beweging binnen Europa in de 16e eeuw, die de christelijke kerk weer terug wilde brengen op haar oorspronkelijke fundament. Het ging daarbij om kerk- en christen-zijn volgens de Bijbel. Onze wortels gaan dus ver terug in de tijd!

We zijn geen onafhankelijke gemeente, maar we zijn lid van een landelijk kerkverband. Dit verband bestaat uit een kleine 200 'zusterkerken', die samen zo'n 74.000 leden hebben. Samen vormen we de 'Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland'.

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het Woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.