Catechisatie

LET OP: 24 en 25 februari zijn er geen catechisaties.

H U I S W E R K

GROEP 1 (3 maart 2020, 19.00 uur)

* leren: kernpunten blz. 62
* maken: vrg. 1 en 2 (blz. 68)

GROEP 2 (3 maart 2020, 20.00 uur)
* leren: Jesaja 53: 5 (SV of HSV)
* leren: Romeinen 6: 8 (SV of HSV)
* maken: vrg. 1 en 2 (blz. 86)

GROEP 3 (3 maart 2020, 21.00 uur)
* leren: Johannes 5: 39 (SV of HSV)
* leren: kernpunten blz. 78
* maken: vrg. 2 en 3 (blz. 86)

BELIJDENISCATECHISATIE (2 maart 2020, 19.30 uur)
TOETS hfd. 11-15
* leren: de vragen door de hoofdstukken heen.
* Stencil over de CGK landelijk (Waar komen we vandaan? / Organisatie kerkverband)
* Stencil: iets over het ontstaan van onze gemeente
* leren: Titus 1: 9
* leren: NGB art. 37 laatste zin ("Daarom verwachten...")
* Er zullen opnieuw enkele persoonlijke vragen gesteld worden.