Bond Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen
Geschreven door M. Molenaar-de Koning   
donderdag 28 november 2013 09:26

Bond Christelijke Gereformeerde VrouwenverenigingenOnze vrouwenvereniging ‘Dient elkander’ is aangesloten bij de

Bond Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen

Bij deze Bond zijn bijna alle verenigingen van de plaatselijke gemeenten aangesloten. Om precies te zijn, zijn er 160 verenigingen lid, met gezamenlijk 3195 leden.

Wat doet de Bond voor haar leden?

Contact

Allereerst geeft zij een bondsblad uit, met de titel Contact, dat tienmaal per jaar verschijnt. De titel dekt de lading, want via dit blad is er contact tussen de verenigingen onderling en het bondsbestuur.

Een commissie van redactie zorgt dat er in ieder blad één of meerdere Bijbelstudies staan die gebruikt kunnen worden voor een bespreking tijdens een verenigingsavond.

Maar er staan ook andere onderwerpen in die gebruikt kunnen worden. Verder staan er diverse artikelen in over zaken die christen vrouwen interesseren. Waarmee niet gezegd wil zijn, dat dit blad voor mannen niet interessant zou zijn om te lezen.

Bondsdag

Om het contact nog meer te bevorderen, organiseert de Bond elk jaar een Bondsdag. Deze dag wordt telkens op een andere plaats in Nederland gehouden. Eén of twee sprekers worden uitgenodigd die een referaat houden over een Bijbels of een maatschappelijk onderwerp. Verder is er die dag veel ruimte voor ontmoeting en lofprijzing aan de Heere God.

Bezinningsdagen

Deze worden eenmaal in de twee jaar gehouden op drie verschillende plaatsen in ons land. Dit om zoveel mogelijk dames in de gelegenheid te stellen om te komen. Op deze dagen is er een inleider die een bepaald onderwerp bespreekt, waarover uitgebreid gesproken kan worden. Deze dagen zijn heel leerzaam.

Huishoudelijke vergadering

Hier worden de huishoudelijke zaken besproken over het reilen en zeilen van de Bond. Meestal gebeurt dat ’s morgens en is er ’s middags een spreker over een maatschappelijk onderwerp.

Kringen

Ter bevordering van de contacten tussen de plaatselijke verenigingen zijn deze meestal aangesloten bij zgn. kringen. Deze kringen komen over het algemeen tweemaal per jaar bij elkaar. Er zijn binnen de Bond zeventien van zulke kringen actief.

Comité

De BCGV maakt deel uit van het Comité Vrouwenbonden: een samenwerkingsverband van de Hervormd Gereformeerd Vrouwenbond, de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten en de BCGV. Het Comité vertegenwoordigt 20.000 vrouwen. Zij stelt zich ten doel zich op de hoogte te houden van allerlei maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de vrouw en het gezin aangaan. Zij doet dit d.m.v. gesprekken met twee kamerleden van de kleine christelijke partijen, waarbij ook vertegenwoordigsters zijn van de Christenvrouw en de Gereformeerde Bijbelstudiebond. Er worden hoorzittingen bijgewoond en er wordt eventueel actie ondernomen. Het Comité is vertegenwoordigd in het Platform Waarden en Normen en het Platform Zorg voor Leven.

Mocht u verdere informatie wensen over één van de activiteiten of over Contact, dan kunt u altijd contact opnemen met het bondsbureau.
 

Bondsbureau B.C.G.V.

Mevr. A. Groeneveld Buchner
Voorthuizerstraat 11a
3881 SB  PUTTEN
Telefoon: 0341-356673
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. "> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.