Jubileumviering 60 jaar Kring Amsterdam e.o. van de Christelijke Gereformeerde vrouwenverenigingen.
Geschreven door M. Molenaar-de Koning   
maandag 22 april 2013 20:37

Toelichting bij foto’s Jubileumviering 60 jaar Kring Amsterdam e.o. van de Christelijke Gereformeerde vrouwenverenigingen.

Gods trouw in verbondenheid

was het thema van de jubileumviering van het 60-jarig bestaan van de Kring Amsterdam e.o. van de Christelijke Gereformeerde vrouwenverenigingen, gehouden op 4 april 2013.

Het Kringbestuur wil ook langs deze weg iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze mooie middag en avond. Bovenal danken we de Heere, Hem komt alle eer toe.

Op dit moment telt de Kring vier deelnemende verenigingen t.w. de vereniging ‘Draagt elkanders lasten’ van Westzaan, de vereniging ‘Tryphosa’ van Mijdrecht, de vereniging ‘Bid en werk’ van Aalsmeer en onze vereniging ‘Dient elkander’. De verenigingen hebben in totaal 65 leden.

Van de viering zijn onderstaande foto’s gemaakt. De eerste foto’s betreffen de entree en de opening van de middagbijeenkomst. Een volgend aantal foto’s betreffen het bezoek aan de Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim waar de beheerder van deze begraafplaats dhr. Dennis M. Bueno de Mesquita een rondleiding hield. Tenslotte zijn er foto’s gemaakt van de gezamenlijke maaltijd en van de avondbijeenkomst waar op ook een aantal mannenbroeders aanwezig waren.

“ … de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.” (Ps. 100:5)

 

Gods trouw in verbondenheid

was het thema van de jubileumviering van het 60-jarig bestaan van de Kring Amsterdam e.o. van de Christelijke Gereformeerde vrouwenverenigingen, gehouden op 4 april 2013.

Het Kringbestuur wil ook langs deze weg iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze mooie middag en avond. Bovenal danken we de Heere, Hem komt alle eer toe.

Op dit moment telt de Kring vier deelnemende verenigingen t.w. de vereniging ‘Draagt elkanders lasten’ van Westzaan, de vereniging ‘Tryphosa’ van Mijdrecht, de vereniging ‘Bid en werk’ van Aalsmeer en onze vereniging ‘Dient elkander’. De verenigingen hebben in totaal 65 leden.

Van de viering zijn onderstaande foto’s gemaakt. De eerste foto’s betreffen de entree en de opening van de middagbijeenkomst. Een volgend aantal foto’s betreffen het bezoek aan de Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim waar de beheerder van deze begraafplaats dhr. Dennis M. Bueno de Mesquita een rondleiding hield. Tenslotte zijn er foto’s gemaakt van de gezamenlijke maaltijd en van de avondbijeenkomst waar op ook een aantal mannenbroeders aanwezig waren.