VERSLAG 60+ REISJE OP 12 SEPTEMBER 2012
Geschreven door M.L. Meijer-Wiltink   
dinsdag 25 september 2012 19:34

Op 12 september was het zover; we gingen als 60-plussers van 2 gemeentes weer samen op stap. Om 12.00 uur was (bijna) iedereen aanwezig in de Pauluskerk waar we om 12.10 de dag opende.

We zongen psalm 121: 1 en 4 en Ds van Vuuren ging ons voor in gebed. Daarna las hij uit 2 Korinthe 4: 16 tot hoofdstuk 5:5. We willen allemaal graag jong blijven en er is in deze tijd veel aandacht voor het uiterlijk om dat ook 'jong' te houden. Hier gaat het over de vernieuwing van de innerlijke mens van dag tot dag. Zo groeien we, als het goed is, toe naar de hemel. En zo is het ook goed om steeds 'jonger' te worden en daarvan te getuigen.

Ds Versluis was ook aanwezig bij de opening. Hij heeft uitgelegd waarom hij en zijn vrouw dit jaar niet mee konden gaan namelijk vanwege de geboorte van hun zoon Thomas op 6 september 2012. Hij heeft ons de hand gedrukt en uitgezwaaid en we hebben een foto gezien van 'de boosdoener'(citaat). Volgend jaar hopen ze er, bij leven en welzijn, wel bij te zijn.

Het reisdoel was dit jaar het Florence Nightingale Instituut in Zetten. Daar aangekomen na een voorspoedige reis werden we hartelijk ontvangen door de medewerkers van het FNI. We kregen koffie of thee met gebak. Ira hield een presentatie over het FNI waarin van alles te zien is over het ontstaan van onze ziekenhuizen en de thuiszorg. Voor 1880 waren er geen ziekenhuizen waar goede verpleegkundige en medische zorg voorhanden was. Als je ziek werd, dan werd je thuis verzorgd. Als je niemand had die voor je wilde zorgen kon je terecht in een 'gasthuis'. Volgens Ira waren de omstandigheden daar zo slecht dat je er meestal niet meer levend uit kwam. Geen wonder dus dat dat de allerlaatste optie was voor zieke mensen.

Daarna werden er twee informatieve films gedraaid en konden we het museum bezoeken. We hebben veel geleerd over ziekenverzorging en het ontstaan daarvan waardoor wij in deze tijd de beschikking hebben over uitstekende medische zorg. Toen we weg gingen kregen we allemaal een tasje met inhoud (mok, pennen, informatiemateriaal). Wilt u hier meer over weten dan kunt u ook kijken op de site www.fni.nl.

Om 18.00 uur kwamen we aan bij gasterij 'De Klaveet' in Achterveld. Daar hebben we heerlijk gegeten nadat broeder J Meijer de maaltijd met gebed begonnen was. Hij verzorgde ook de sluiting. Hierna kon onze chauffeur, Ron Buitenhuis, de bus met rustige en voldane mensen weer naar Amstelveen rijden waar we rond 21.15 uur weer veilig aan kwamen.

Hier namen we afscheid van elkaar tot D.V. 2013. Op verzoek van Willem hebben we in de bus nog psalm 25:6 en 75:1 gezongen. Inderdaad: 'U alleen, U loven wij!

Namens de commissie, M.L. Meijer-Wiltink