Catechisatie

HUISWERK

Groep 1 (15 oktober 2019, 19.00 uur)
* leren: de Apostolische Geloofsbelijdenis (blz. 14)
* leren: de 6 belijdenisgeschriften (blz. 11)
* leren: alle Bijbelboeken (blz. 5-6)

Groep 2 (15 oktober 2019, 19.45 uur)
* maken: blz. 20, vraag 1 (antwoord opschrijven op blz. 21)
* leren: Lukas 15: 18-19a
* leren: blz. 15: vraag en antwoord 4 HC

Groep 3 (15 oktober 2019, 20.45 uur)
* maken: blz. 20, vragen 1 en 2
* leren: Lukas 15: 20 (blz. 11)
* leren: de vijf sola's + betekenis

Belijdeniscatechisatie (14 oktober 2019, 19.00 uur)
* leren: boekje 'De vaste grond' hfd. 3, inclusief de vragen
* leren: laatste zin van NGB art. 37 (Daarom verwachten wij...)
* lezen kopie: brief van Guido de Bès aan zijn moeder.
* voorbereiden: hoofdstuk 4 + de vragen op blz. 17.