Catechisatie

HUISWERK

Groep 1 (26 november 2019, 19.00 uur)

* leren: 1 Joh. 1: 9 (blz. 30) (SV of HSV)
* leren: kernpunten (blz. 29)
* maken: vrg. 1-2 (blz. 33)

Groep 2 (26 november 2019, 19.45 uur)
* leren: hele leeropdracht (blz. 33) (tekst: SV of HSV)
* leren: kernpunten (blz. 30)
* maken:  vrg. 1 (blz. 38)

Groep 3 (19 november 2019, 20.45 uur)
* leren: Psalm 138: 2 (blz. 29) (SV of HSV)
* leren: kernpunten (blz. 30)
* maken: vrg. 1-2 (blz. 38)

Belijdeniscatechisatie (18 november 2019, 19.00 uur)
* leren: hfd. 6 + de vragen
* voorbereiden: hfd. 7 + de vragen op blz. 29
* leren: Dordtse Leerregels hfd. 3/4, art. 12 (eerste zin)
* leren: Genesis 3: 15 (SV of HSV)
* doorlezen: hoofdstuk 5 van de Dordtse Leerregels.