Catechisatie

H U I S W E R K

GROEP 1 (28 januari 2020, 19.00 uur)

* leren: kernpunten blz. 50.
* leren: vragen 1-5 (blz. 51)
* maken: vraag 1 (blz. 55)

GROEP 2 (28 januari 2020, 20.00 uur)
* leren: hoofdzin HC9, v/a 26 (blz. 63)
* leren: kernpunten (blz. 60)
* maken: vragen 1-3 (blz. 68)

GROEP 3 (28 januari 2020, 21.00 uur)
* leren: kernpunten blz. 60
* leren: Handelingen 2: 42 (SV of HSV)
* leren: Romeinen 10: 17 (SV of HSV)
* maken: vraag 3 (blz. 68)

BELIJDENISCATECHISATIE (27 januari 2020, 19.00 uur)
* Voorbereiden hfd. 12 + maken vragen blz. 
* Leren hfd. 11 + vragen
* Leren HC Zondag 23: v/a 60
* Doorlezen doopsformulier

Haeyin Park inhaaltoets 27-01:
* leren: de hoofdstukken 6 - 10 de vragen door de hoofdstukken heen
* leren: Dordtse Leerregels hfd. 3/4, art. 12 (eerste zin)
* leren: Heidelbergse Catechismus Zondag 20: v/a 53
* leren: Genesis 3: 15 (SV of HSV)
* leren: Galaten 5: 22 (SV of HSV)
* verder wordt opnieuw een enkele persoonlijke vraag gesteld

Gesprek met de kerkenraad: (consistorie)
3 februari, 21.00 uur: Haeyin