Catechisatie

H U I S W E R K

Groep 1 - 20 september 2022, 19.00 uur
- 12-14 jaar.

- Leer mij 12-14, deel 1.


Groep 2 - 20 september 2022, 20.00 uur
- 15-17 jaar.
- Leer mij, 15-17, deel 1

Groep 3 - 20 september 2022, 21.00 uur
- 18+ jaar.
- Leer mij, 18+, deel 1

Groep 4 - 19 september 2022, 19.00 uur
- Belijdeniscatechisatie.

- De vaste grond, ds. H. Korving