Agenda

Alle data hieronder vermeld zo de Heere wil en wij leven.
(Login voor een volledige overzicht van onze activiteiten.)
Aanvang Categorie
zo 26 jan 2020 Kerkdienst
zo 26 jan 2020 Kerkdienst
zo 2 feb 2020 Kerkdienst
zo 2 feb 2020 Kerkdienst
za 8 feb 2020 Samen aan tafel

Catechisatie

H U I S W E R K

GROEP 1 (28 januari 2020, 19.00 uur)

* leren: kernpunten blz. 50.
* leren: vragen 1-5 (blz. 51)
* maken: vraag 1 (blz. 55)

GROEP 2 (28 januari 2020, 20.00 uur)
* leren: hoofdzin HC9, v/a 26 (blz. 63)
* leren: kernpunten (blz. 60)
* maken: vragen 1-3 (blz. 68)

GROEP 3 (28 januari 2020, 21.00 uur)
* leren: kernpunten blz. 60
* leren: Handelingen 2: 42 (SV of HSV)
* leren: Romeinen 10: 17 (SV of HSV)
* maken: vraag 3 (blz. 68)

BELIJDENISCATECHISATIE (27 januari 2020, 19.00 uur)
* Voorbereiden hfd. 12 + maken vragen blz. 
* Leren hfd. 11 + vragen
* Leren HC Zondag 23: v/a 60
* Doorlezen doopsformulier

Haeyin Park inhaaltoets 27-01:
* leren: de hoofdstukken 6 - 10 de vragen door de hoofdstukken heen
* leren: Dordtse Leerregels hfd. 3/4, art. 12 (eerste zin)
* leren: Heidelbergse Catechismus Zondag 20: v/a 53
* leren: Genesis 3: 15 (SV of HSV)
* leren: Galaten 5: 22 (SV of HSV)
* verder wordt opnieuw een enkele persoonlijke vraag gesteld

Gesprek met de kerkenraad: (consistorie)
3 februari, 21.00 uur: Haeyin

Activiteiten

Volleybal-toernooi 2020

Een iundruk aan de hand van een paar foto's.