Agenda

Alle data hieronder vermeld zo de Heere wil en wij leven.
(Login voor een volledige overzicht van onze activiteiten.)
Aanvang Categorie
zo 3 mrt 2024 Kerkdienst
zo 3 mrt 2024 Kerkdienst
zo 10 mrt 2024 Kerkdienst
zo 10 mrt 2024 Kerkdienst
wo 13 mrt 2024 Kerkdienst

Catechisatie

Groep 1 (12-15 jaar om 19:00)

Huiswerk DV 5-3-24
Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. (Hebr. 7:25)

Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

  1. In de hemel is Hij voor het aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker.
  2. Wij hebben ons vlees in de hemel tot een zeker pand, dat Hij als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten tot Zich zal nemen.

Hij zendt ons Zijn Geest tot een tegenpand, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is.

Groep 2 (16+ jaar om 20:00)
Huiswerk DV 5-3-24
Waarom geloven wij dat er geen ‘afval der heiligen’ is? Omdat de drie-enige God nooit loslaat wat Zijn hand begon.

‘Simon, Simon, ziet de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude.’ (Luk. 22:31-32a).

Zijn gelovigen er altijd zeker van, dat ze het tot het einde toe volhouden? Nee, de beleving van de zekerheid is afhankelijk van de mate van het geloof.

‘David nu zei in zijn hart: ‘Nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen.’ (1 Sam. 27:1a).

Hoe bewaart, achtervolgt en volbrengt God Zijn werk van genade in mensenharten?
Door het horen, lezen en overleggen van het Evangelie,

alsook door vermaningen, bedreigingen, beloften

en het gebruik van de Heilige Sacramenten (D.L. V, 14).

Activiteiten

Volleybaltoernooi

Afgelopen vrijdag 5 jan. hadden we ons jaarlijkse volleybaltoernooi.

Een zeer geslaagde en gezellige avond, met een zeer spannende finale.

Er kan maar één team winnen en dit zijn ze: