Agenda

Alle data hieronder vermeld zo de Heere wil en wij leven.
(Login voor een volledige overzicht van onze activiteiten.)
Aanvang Categorie
zo 21 jul 2024 Kerkdienst
zo 21 jul 2024 Kerkdienst
zo 28 jul 2024 Kerkdienst
zo 28 jul 2024 Kerkdienst
zo 4 aug 2024 Kerkdienst

Catechisatie

Groep 1 (12-15 jaar om 19:00)

Huiswerk DV 19-3-24
Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? (H.C. 19/52)

Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd Hem verwacht als Rechter uit de hemel,

Hem die Zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft.

Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid.

Groep 2 (16+ jaar om 20:00)
Huiswerk DV 19-3-24
H.C. 11/29 Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker genoemd?

Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, en omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

H.C. 11/30 Geloven dan ook zij in de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken?

Nee. Door dat te doen verloochenen zij de enige Zaligmaker Jezus, hoewel zij Hem met de mond roemen. Want één van tweeën: of Jezus is geen volkomen Zaligmaker, of zij die deze Zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in Hem bezitten wat tot hun zaligheid nodig is.

Activiteiten

Volleybaltoernooi

Afgelopen vrijdag 5 jan. hadden we ons jaarlijkse volleybaltoernooi.

Een zeer geslaagde en gezellige avond, met een zeer spannende finale.

Er kan maar één team winnen en dit zijn ze: